Produktion

RB Glas och Plast035

Vår produktion finns från Mars 2013 i Partille utanför Göteborg (samt i Stockholm och Örebro hos våra systerbolag i koncernen). Vi har en mycket komplett tillverkning med all typ av maskinell utrusning som behövs för bearbetning av planglas och tillverkning av isolerglas och säkerhetsglas.

Vi vill tillgodose marknadens önskemål med snabba leveranser, hög servicenivå och ett stort kunnande. Det ställer stora krav på en modern och effektiv maskinpark vilket vi förfogar över i form av moderna CNC styrda skär- och glasberabetningsmaskiner. För plastbearbetning använder vi CNC-maskiner såsom fräsar och laserskärare.

Tillverkningen i Göteborg sker i våra nya moderna lokaler i Partille och består av nästan 3250 kvm lokalyta. Lokalen erbjuder ett fantastiskt produktionsflöde och är anpassade för att göra hämtning så enkelt som möjligt för våra kunder.